ساخت وبسایت

پلن شروع به کار

طراحی وب سایت
منو ها سایدر بارها فوتر هدر صفحه ای اصلی
ایجاد ماژول ها
فعال سازی اسلایدر و طراحی

طراحی پایه

5گیگ فضا
IR
زر-وب
حداکثر 20 روز
برقراری امنیت
شروع از 1میلیون تومان
تا 2.5 میلیون تومان

طراحی سایت اختصاصی حرفه ای

5تا 7 گیگ فضا
IR-com-net
زر- وب
آموزش
قالب اختصاصی
خدمات اختصاصی
30 روز
شروع از 3 میلیون تومان
تا 4.5میلیون تومان

طراحی سایت فروشگاهی

10گیگ
IR و com و دیگر..
فروشگاه زر-وب+ آموزش
پوسته اختصاصی+طراحی صفحات
30 تا 45 روز
خدمات اختصاصی
دریافت اینماد و خدمات بانکی
شروع از5 میلیون تومان
تا 8 میلیون تومان

طراحی اختصاصی و پرتالی

10گیگ
IR یا com و دیگر…
زر-وب ویژه
آموزش کامل
پوسته اختصاصی
+طرح ویژه ی امنیتی
سئو 3 ماهه تضمینی
6 ماه پشتیبانی
شروع از 10 میلیون تومان
تا 17 میلیون تومان